Ημερίδες – Εργαστήρια

Η καθοδήγηση της VELLUM βοηθάει τους επιχειρηματίες να εφαρμόσουν επαγγελματικές πρακτικές διοίκησης και να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία.

Στην πορεία του μετασχηματισμού κάθε εταιρεία πρέπει να διαχειριστή αποτελεσματικά την Αλλαγή (Change Management).

Ο βασικός παράγοντας επιτυχίας κάθε εταιρικού μετασχηματισμού είναι οι άνθρωποι. Για να κερδίσει η διοίκηση κάθε εταιρείας την:

– Συμμετοχή
– Αποδοχή
– Δέσμευση

των εργαζομένων τα εργαστήρια είναι μία αποτελεσματική μορφή επικοινωνίας και συμμετοχής.

H μεθοδολογία μας

Τα εργαστήρια διαφέρουν από τα σεμινάρια διότι είναι διαδραστικά και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων.

Ο ρόλος του εισηγητή είναι περισσότερο του συντονιστή μιας συζήτησης / διερεύνησης παρά του «καθηγητή».

Τα εργαστήρια καταλήγουν σε έναν κατάλογο ενεργειών για να επιτευχθούν οι στόχοι ή τα αποτελέσματα που αποφασίσθηκαν με:

  • – Υπευθύνους και
  • – Χρονοδιαγράμματα.

Σε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης τα αποτελέσματα, η αξιολόγηση των ενεργειών και η απόφαση για νέους στόχους και νέες ενέργειες λαμβάνονται σε ένα επόμενο εργαστήρι.

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.