Ποιοι είμαστε

Σας στηρίζουμε 24 χρόνια στις πιο κρίσιμες εταιρικές αποφάσεις!

Η Εταιρεία Vellum

Είμαστε μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων στον τομέα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος μας είναι η πρόταση λύσεων που εφαρμόζονται αρμονικά, βελτιώνουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα και αυξάνουν την απόδοση των επενδύσεων στην πληροφορική.

Το όραμα της Vellum είναι να είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για την επίτευξη στρατηγικών στόχων μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τομείς Δραστηριότητας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting) Σχεδίασης και Υλοποίησης (Εγκατάστασης) Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems – IS)

Καθοδήγηση (Coaching)

Mικρομεσαίων εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των νέων πληροφοριακών συστημάτων στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.

Βασικός Σύμβουλος

 

Ιωάννης Ρόβης

Υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής εταιρειών καταναλωτικών αγαθών (FMCG) και ιδιαίτερα στο χώρο της χονδρεμπορίας και διανομής. Υπήρξε επίσης στέλεχος της Andersen Consulting με εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πτυχιούχος Πολυτεχνείου Ζυρίχης και κάτοχος MBA του IMD (πρώην IMEDE) Λωζάννης.

Τα Πιστεύω μας

Στόχοι

 1. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας
 2.  Συνδυασμός εκτεταμένης εμπειρίας με πρωτοποριακά εργαλεία και μεθοδολογίες.
 3. Επιτυχημένη υλοποίηση/εφαρμογή των λύσεων
 4. Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την εξέλιξη των στελεχών

Προστιθέμενη Aξία

Η συμμετοχή της Vellum σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων (ERP, CRM, SFA κ.α.) αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επένδυσης και κατ’ επέκταση το ROI διότι:

 
 • Η διοίκηση της εταιρείας έχει ξεκάθαρους στόχους, αναμενόμενα οφέλη και την δέσμευση για την υλοποίηση του έργου.
 • Το αποτέλεσμα είναι ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρείας.
 • Η διαδικασία επιλογής λύσης και αναδόχου καθώς και η τελική σύμβαση υλοποίησης μειώνει τις πιθανότητες διαφωνιών και υπερβάσεων των προϋπολογισμών.
 • Η μεθοδολογία υλοποίησης διασφαλίζει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την τελική παραλαβή όλων των συμβατικά παραδοτέων διαδικασιών και λειτουργιών.
 • Η τελική λύση έχει την αποδοχή και τη σωστή προετοιμασία των στελεχών της εταιρείας.

Οι Συνεργάτες μας

 

ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής

 • Παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά από υπηρεσίες και λύσεις Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.
 • Διαχειρίζεται μεσαία και μεγάλα έργα Πληροφορικής και Τεχνολογίας τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για Ιδιωτικούς Φορείς.