Διαχείριση Έργων

Για την επιτυχία ενός έργου είναι απαραίτητη η αποδοτική και ομαδική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών. Εμείς σας βοηθάμε να πετύχετε ακριβώς αυτό.

Γιατί Διαχείριση Έργων;

Τα έργα πληροφορικής αποτυγχάνουν σε ποσοστό 80% λόγω του ανθρώπινου παράγοντα και όχι της τεχνολογίας. Ο πιο σημαντικός παράγοντας αποτυχίας είναι η μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης στους στόχους του έργου.

Επιτυχής θεωρείται η εκτέλεση ενός έργου πληροφορικής όταν καταφέρει να υλοποιήσει τις πρακτικές με τις οποίες δημιουργείται πιστή και κερδοφόρα σχέση με τους πελάτες.

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα Διαχείρισης Έργων

 
Τα παραδοτέα του έργου καθώς και οι στοχοι της συνεργασίας θα οριστούν κατά την εκκίνηση του έργου.