Πολιτική Απορρήτου για τα Κοινωνικά Δίκτυα

FACEBOOK

Το παρόν κείμενο συνιστά τμήμα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας «ΒΕΛΛΟΥΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «ΒΕΛΛΟΥΜ»), ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 5, ΤΚ 10671, με Α.Φ.Μ. 095574029, όπως νομίμως εκπροσωπείται, τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 679/2016 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής καλούμενο «ΓΚΠΔ»). Η επικοινωνία με τη ΒΕΛΛΟΥΜ μπορεί να γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Ακαδημίας 5, Αθήνα, ΤΚ 10671

Τηλ: +30 2109416622

Fax: +30 2109416029

Εmail: [email protected]. Στο κείμενο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη σελίδα.

 

Για την παρούσα επεξεργασία (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) και μόνο σας ενημερώνουμε ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την εταιρεία Facebook Inc. η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία ΔΠΧ μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προκειμένου να ενημερώσει το κοινό και να προβάλλει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών της προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο που αναρτούμε στη συγκεκριμένη σελίδα (αλλά και εν γένει σε κάθε σελίδα που διαχειριζόμαστε) συνίσταται κυρίως σε ανάρτηση δημοσιεύσεων για τις δραστηριότητές μας, φωτογραφίες και βίντεο. Όταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλαμβάνει ΔΠΧ, φροντίζουμε να είναι προϊόν νόμιμης επεξεργασίας. Εάν θεωρείτε ότι το αναρτώμενο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νόμιμη βάση της παρούσας επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, με ενέργειες όπως “like” και “follow” στην σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του ονόματος χρήστη και ενδεχομένως της φωτογραφίας σας. Προβαίνοντας σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται με τον ίδιο αλλά αντίστροφο τρόπο (unlike, unfollow).

Σε περίπτωση που περιηγείστε στη σελίδα μας και μόνο χωρίς να προβαίνετε σε τέτοιες ενέργειες, σας δηλώνουμε ότι εμείς δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Σας εφιστούμε όμως την προσοχή, ότι το ίδιο δεν ισχύει για την εταιρεία Facebook Inc., όπως κατωτέρω αναλύεται.

 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μέσω της σελίδας της εταιρείας μας στο Facebook συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα ΔΠΧ, όπως το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας καθώς και τα τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας.

Επιπλέον η συγκεκριμένη σελίδα μας επιτρέπει να συλλέγουμε ανωνυμοποιημένα/στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτή.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Facebook Inc πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα σας (ip, ιστορικό επισκέψεων κλπ), το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΠΧ

Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία (διατήρηση κλπ) ΔΠΧ στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται μόνο εφόσον εσείς πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια, όπως like ή follow.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Facebook Inc πιθανότατα προβαίνει σε συλλογή/επεξεργασία και άλλων δεδομένων σας και με άλλους τρόπους, το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας Facebook Inc που διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση κατ’ έτος επανεξετάζουμε τα ΔΠΧ που έχουμε επεξεργαστεί και προβαίνουμε κατά περίπτωση σε διαγραφή αυτών.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένα τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.

 

Καθότι η συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δεν παρέχει τεχνική δυνατότητα για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, σας δηλώνουμε ότι νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας (δηλαδή για την αποστολή μηνύματος) είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και ειδικότερα η διασφάλιση ενός μέσου επικοινωνίας των τρίτων με αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας. Πλην όμως σας προτρέπουμε να μην αξιοποιείτε τη δυνατότητα αυτή κοινοποιώντας σε εμάς ή δημοσιοποιώντας εν γένει ΔΠΧ τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια ενέργεια ή σχολιασμό που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, που προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία μας ή δικαιώματα τρίτων, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης στη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Επιπλέον σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η παρούσα επεξεργασία παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία προστασίας ΔΠΧ, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διευκρίνηση: η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενδέχεται τεχνικά να είναι περιορισμένη, λόγω των επιλογών και των όρων χρήσης της εταιρείας Facebook Inc.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προσωπικό της εταιρείας μας που διαχειρίζεται τη σελίδα καλύπτεται από ρητή υποχρέωση τήρησης απορρήτου και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού της συγκεκριμένης σελίδας.

Πλην όμως σας ενημερώνουμε ότι δε γνωρίζουμε τον τρόπο που η εταιρεία Facebook Inc στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους όρους και τον τρόπο που διαφυλάσσει τα ΔΠΧ που τυγχάνουν επεξεργασίας εντός αυτής της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας ως κατωτέρω παρατίθεται.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις  Ηνωμένες Πολιτείες, όπως περιγράφεται στους όρους χρήσης https://www.facebook.com/legal/terms και την Πολιτική Προστασίας https://www.facebook.com/privacy/explanation της ως άνω εταιρείας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα αυτή, να συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως ανωτέρω εκτέθηκαν. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας και των τέκνων σας στη σελίδα μας στα ανωτέρω μέσα ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι.

Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους για εσάς και τα παιδιά σας. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους ανωτέρω όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων των ανωτέρω εταιρειών καθώς και τον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται συνολικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν συλλέγουν επιπλέον κατηγορίες δεδομένων (ιστορικό επίσκεψης, IP κλπ), αν έχουν επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, αν χρησιμοποιούν εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνουν σε profiling, αν τηρούν τις δημοσιευμένες πολιτικές προστασίας και τον τρόπο που διενεργούν συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σας καλούμε να τα συμβουλευτείτε πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβαίνουμε σε ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση τους, αντιλαμβανόμενοι τους πιθανούς κινδύνους.LINKEDIN

Το παρόν κείμενο συνιστά τμήμα της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΛΟΥΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «ΒΕΛΛΟΥΜ»), ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 5, ΤΚ 10671, με Α.Φ.Μ. 095574029, όπως νομίμως εκπροσωπείται, τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό ΕΕ 679/2016 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής καλούμενο «ΓΚΠΔ»). Η επικοινωνία με τη ΒΕΛΛΟΥΜ μπορεί να γίνεται στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Διεύθυνση: Ακαδημίας 5, Αθήνα, ΤΚ 10671

Τηλ: +30 2109416622

Fax: +30 2109416029

Εmail: [email protected].

Στο κείμενο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη σελίδα VELLUM S.A.  στο site της εταιρείας LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Για την παρούσα επεξεργασία (δηλαδή στη συγκεκριμένη σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης) και μόνο σας ενημερώνουμε ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την εταιρεία Linkedin. η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία ΔΠΧ μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προκειμένου να ενημερώσει το κοινό και να προβάλλει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο που αναρτούμε στη συγκεκριμένη σελίδα (αλλά και εν γένει σε κάθε σελίδα που διαχειριζόμαστε) συνίσταται κυρίως σε ανάρτηση δημοσιεύσεων για τις δραστηριότητές μας, φωτογραφίες και βίντεο. Όταν το περιεχόμενο των αναρτήσεων περιλαμβάνει ΔΠΧ, φροντίζουμε να είναι προϊόν νόμιμης επεξεργασίας. Εάν θεωρείτε ότι το αναρτώμενο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η νόμιμη βάση της παρούσας επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, με ενέργειες όπως “like” και “follow”, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία του ονόματος χρήστη και ενδεχομένως της φωτογραφίας σας. Προβαίνοντας σε τέτοιες ενέργειες, δηλώνετε ταυτόχρονα ότι αποδέχεστε τους όρους της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται με τον ίδιο αλλά αντίστροφο τρόπο (unlike, unfollow).

Σε περίπτωση που περιηγείστε στη σελίδα μας και μόνο χωρίς να προβαίνετε σε τέτοιες ενέργειες, σας δηλώνουμε ότι εμείς δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Σας εφιστούμε όμως την προσοχή, ότι το ίδιο δεν ισχύει για την εταιρεία Linkedin όπως κατωτέρω αναλύεται.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μέσω της σελίδας VELLUM S.A. στο Linkedin συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα ΔΠΧ, όπως το όνομά σας και τη φωτογραφία προφίλ σας καθώς και τα τυχόν σχόλια ή μηνύματά σας.

Επιπλέον η συγκεκριμένη σελίδα μας επιτρέπει να συλλέγουμε ανωνυμοποιημένα/στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σε αυτή.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Linkedin πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα σας (ip, ιστορικό επισκέψεων κλπ), το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΠΧ

Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία (διατήρηση κλπ) ΔΠΧ στη συγκεκριμένη σελίδα γίνεται μόνο εφόσον εσείς πραγματοποιήσετε κάποια ενέργεια, όπως like ή follow.

Σας ενημερώνουμε όμως ότι η εταιρεία Linkedin πιθανότατα προβαίνει σε συλλογή/επεξεργασία και άλλων δεδομένων σας και με άλλους τρόπους, το εύρος και την έκταση των οποίων δεν ελέγχουμε και δε μπορούμε να επηρεάσουμε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας που παραθέτουμε κατωτέρω.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της εταιρείας Linkedin που διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση κατ’ έτος επανεξετάζουμε τα ΔΠΧ που έχουμε επεξεργαστεί και προβαίνουμε κατά περίπτωση σε διαγραφή αυτών.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέσω της συγκεκριμένης σελίδας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας. Σας προτρέπουμε να μη μας αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες για εσάς ή για τρίτους. Σε περίπτωση που μας αποστείλετε ένας τέτοιας φύσης μήνυμα, σας δηλώνουμε ότι θα το διαγράψουμε αμέσως και δε θα προβούμε σε περαιτέρω επεξεργασία ή απάντηση.

Καθότι η συγκεκριμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δεν παρέχει τεχνική δυνατότητα για να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, σας δηλώνουμε ότι νόμιμη βάση αυτής της επεξεργασίας (δηλαδή για την αποστολή μηνύματος) είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και ειδικότερα η διασφάλιση ενός μέσου επικοινωνίας των τρίτων με αυτή.

ΣΧΟΛΙΑ

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας. Πλην όμως σας προτρέπουμε να μην αξιοποιείτε τη δυνατότητα αυτή κοινοποιώντας σε εμάς ή δημοσιοποιώντας εν γένει ΔΠΧ τρίτων προσώπων. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε τέτοια ενέργεια ή σχολιασμό που περιέχει περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, που προσβάλλει ή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία μας ή δικαιώματα τρίτων, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης στη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσης χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε. Επιπλέον σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η παρούσα επεξεργασία παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία προστασίας ΔΠΧ, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διευκρίνηση: η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων ενδέχεται τεχνικά να είναι περιορισμένη, λόγω των επιλογών και των όρων χρήσης της εταιρείας Linkedin.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προσωπικό της εταιρείας μας που διαχειρίζεται στη σελίδα καλύπτεται από ρητή υποχρέωση τήρησης απορρήτου και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία διαχείρισης του λογαριασμού της συγκεκριμένης σελίδας.

Πλην όμως σας ενημερώνουμε ότι δε γνωρίζουμε τον τρόπο που η εταιρεία Linkedin στην οποία ανήκει και η οποία διαχειρίζεται γενικά το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τους όρους και τον τρόπο που διαφυλάσσει τα ΔΠΧ που τυγχάνουν επεξεργασίας εντός αυτής της σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας ως κατωτέρω παρατίθεται.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναρτούμε ή που εσείς αναρτάτε στην επίσημη σελίδα Linkedin της Εταιρείας στις Η.Π.Α. όπως αναφέρεται στους όρους χρήσης https://www.linkedin.com/legal/user-agreement και την Πολιτική Προστασίας https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy και https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190/?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en της ως άνω εταιρείας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συνιστούμε πριν να παράσχετε την οποιαδήποτε συγκατάθεσή σας κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια στη σελίδα αυτή, να συμβουλευτείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ως ανωτέρω εκτέθηκαν. Σε περίπτωση που με δικές σας ενέργειες προβαίνετε σε μεταφόρτωση (uploading) φωτογραφιών δικών σας και των τέκνων σας στη σελίδα μας στα ανωτέρω μέσα ή επιπλέον προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την επεξεργασία αυτή φέρετε εσείς οι ίδιοι. Λόγω της ιδιαίτερης ευκολίας διαμοιρασμού (sharing) φωτογραφιών και λοιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστούμε να τα χρησιμοποιείτε εκτιμώντας τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή τους για εσάς και τα παιδιά σας. Σας επαναλαμβάνουμε ότι δε μπορούμε να επηρεάσουμε τους ανωτέρω όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων των ανωτέρω εταιρειών καθώς και τον τρόπο που αυτές διαχειρίζονται συνολικά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι δε γνωρίζουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το αν τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν συλλέγουν επιπλέον κατηγορίες δεδομένων (ιστορικό επίσκεψης, IP κλπ), αν έχουν επιπλέον σκοπούς επεξεργασίας, αν χρησιμοποιούν εκτελούντες και υποεκτελούντες την επεξεργασία, αν προβαίνουν σε profiling, αν τηρούν τις δημοσιευμένες πολιτικές προστασίας και τον τρόπο που διενεργούν συνολικά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σας καλούμε να τα συμβουλευτείτε πριν από οποιαδήποτε ενέργειά σας και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προβαίνουμε σε ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση τους, αντιλαμβανόμενοι τους πιθανούς κινδύνους.