Εργαστήρι Πελατοκεντρικής Προσέγγισης

Δομημένη ημερίδα για μία ομάδα στελεχών όλων των τμημάτων της εταιρείας

Όλοι κατά κάποιο τρόπο έχουμε ακούσει για Business Process Reengineering / Redesign (BPR) ή για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τα πολύ θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει η μέθοδος αυτή σε πολλές εταιρείες παγκοσμίως. Η αντιστροφή πολυετών αρνητικών αποτελεσμάτων δεν επιτεύχθηκε βελτιώνοντας μεμονωμένα ένα μόνο τομέα της εταιρείας αλλά όλους τους τομείς όπως πωλήσεις, κέρδη, ταχύτητα ανάπτυξης νέων προϊόντων, αξιοποίηση της τεχνολογίας κ.α.

Σήμερα, κάθε εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία αγορά άκρως ανταγωνιστική, με δυνατούς «παίκτες», με νέους ανταγωνιστές που αξιοποιούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα λόγω της τεχνολογίας, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με αναμενόμενες αλλαγές. Για να παραμείνει ανταγωνιστική πρέπει να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης πωλήσεων, κερδών και γενικά διείσδυση αγοράς (market penetration) μεγαλύτερη από ότι οι βασικοί αλλά και οι εκκολαπτόμενοι ανταγωνιστές της.

Κατεβάστε την παρουσίαση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατέβαστε την brochure της ημερίδας

Αξία Ημερίδας Πελατοκεντρισμού

Οι εταιρείες που πέτυχαν την αναγέννησή τους, αλλά και κάθε πετυχημένη εταιρεία βασίζει την επιτυχία της σε μία προσέγγιση που λέγεται «Πελατοκεντρισμός». Πελατοκεντρισμός σημαίνει Κερδοφόρα ανάπτυξη και διαχείριση του πελάτη.

Οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται μόνοι τους, αλλά με την συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, το οποίο σταδιακά αφομοιώνει και αξιοποιεί όλες τις νέες μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις.

Στόχος της Ημερίδας Πελατοκεντρισμού

 

Σκοπός του εργαστηρίου (workshop) είναι να ευαισθητοποιηθούν τα τμήματα πωλήσεων, marketing, παραγωγής, τεχνικών, logistics και εξυπηρέτησης πελατών γενικά στην έννοια του «Πελατοκεντρισμού» και στην έννοια «Κερδοφόρα Ανάπτυξη & Διαχείριση».

Επίσης αποτελεί την πρώτη φάση ενός Business Process Redesign/ Reengineering, κατά την οποία  θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν οι «Ενέργειες που Προσθέτουν Αξία στον Πελάτη».

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου

1η Ημέρα

 

17:00 – 18:00 : Γνωριμία
18:00 – 19:00 : Εισαγωγή στον πελατοκεντρισμό

2η Ημέρα

 

09:00 – 10:30 : Άσκηση – Ενέργειες που προσθέτουν αξία.
10:30 – 11:00 : Εισαγωγή στο Value Chain.
11:00 – 11:15 : Διάλειμμα
11:15 – 12:45 : Άσκηση – Ανακατάταξη ενεργειών που προσθέτουν αξία.
12:45 – 13:00 : Εισαγωγή στην μήτρα χαρακτηριστικών
13:00 – 14:30 : Διάλειμμα
14:30 – 16:00 : Ανακατάταξη ενεργειών στα τμήματα της μήτρας
16:00 – 17:00 : Ενέργειες άμεσης εφαρμογής.

Εναλλακτικά, μπορεί το εργαστήρι να γίνει σταδιακά, σε πολλές σύντομες συνεδριάσεις, όπου κάθε άσκηση θα προετοιμάζεται από ομάδες και θα παρουσιάζεται στην επόμενη συνάντηση.

Παραδοτέα Hμερίδας Πελατοκεντρισμού

 

Στο τέλος του εργαστηρίου καταρτίζεται κατάλογος με σειρά ενεργειών, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στις καθημερινές πρακτικές και διαδικασίες ή πρέπει να παύσουν να γίνονται για να προχωρήσει η εταιρεία προς την κατεύθυνση μίας “Πελατοκεντρικής Κουλτούρας” δηλαδή, μιας προσέγγισης κερδοφόρας διαχείρισης του πελάτη.