Ανάπτυξη Συστημάτων

Μειώστε τα λειτουργικά σας έξοδα και αυξήστε τις πωλήσεις σας με την ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.

Γιατί Ανάπτυξη Συστημάτων;

Μια επένδυση σε συστήματα πληροφορικής πρέπει να απαντάει στα ερωτήματα που θα απαντούσε οποιαδήποτε άλλη επένδυση που θα κάνατε. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθηθούν οι ίδιοι αυστηροί κανόνες αξιολόγησης, παρακολούθησης και μέτρησης του αποτελέσματος.

 

Κάθε έργο πληροφορικής έχει ένα άμεσο αντίκτυπο και ένα μακροπρόθεσμο. Το άμεσο συνήθως αφορά τη βελτίωση των λειτουργιών και συνεπάγεται με τη μείωση των δαπανών. Το μακροπρόθεσμο αφορά την αύξηση των πωλήσεων, και γι’ αυτό και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης συστημάτων, μεγάλη βάση θα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό. Σε κάθε έργο πληροφορικής, όσος χρόνος δεν αφιερώνεται στον σχεδιασμό, σπαταλάται μελλοντικά στο πολλαπλάσιο. Και αυτό γιατί κατά τη φάση της υλοποίησης, ο κακός σχεδιασμός δημιουργεί την ανάγκη τεχνικών ‘κόψε-ράψε’ ή ‘χτίζε-γκρέμιζε’. Επίσης, η παραγωγή πλήττεται λόγω της αυξημένης πίεσης που δέχεται για την υλοποίηση του έργου.

H μεθοδολογία μας

Εργαλεία Ανάλυσης

Κάθε μεθοδολογία συνδυάζεται με εξειδικευμένα και πρωτοπόρα εργαλεία τα οποία βοηθούν στην εξακρίβωση των αναγκών και διασφαλίζουν την ποιότητα και την ακεραιότητα των παραδοτέων κάθε φάσης του έργου.

 • Five Forces Analysis
 • Value Chain Analysis
 • Characteristics Matrix
 • Activity Based Costing
 • Scorecards

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα Έργου

Τα παραδοτέα για κάθε φάση του έργου είναι τα ακόλουθα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

 • Conceptual System Design
 • Επιβεβαίωση/προσαρμογή στρατηγικής Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αναλυτικός κατάλογος λειτουργικών απαιτήσεων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – RFP σε προμηθευτές.
 • Σύμβαση η οποία καλύπτει τα συμφωνηθέντα /ζητηθέντα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 • Λεπτομερείς σχεδιασμός των ροών και λειτουργιών.
 • Αποδοχή Συστήματος.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Μετάπτωση δεδομένων και ιστορικών στοιχείων.
  Authorisations.
 • Σύστημα το οποίο λειτουργεί παραγωγικά και αποδίδει με βάση τα συμβατικά συμφωνηθέντα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Έκθεση βαθμού υλοποίησης των στόχων του συστήματος.
 • GAP Analysis από το θεμιτό.
 • Προτάσεις προσαρμογής.
 • Προτάσεις υλοποίησης προσαρμογών.