Υπολογισμός Κερδοφορίας με ABC σε Διανομείς

Αξιοποιήστε μια εναλλακτική λύση, σε σχέση με τη συμβατική λογιστική και αποκτήστε μια πληρέστερη εικόνα της κερδοφορίας των διανομέων της επιχείρησής σας.

Τι είναι η κοστολόγηση ABC;

Η ABC είναι µία µέθοδος κοστολόγησης η οποία µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το πραγµατικό κόστος και κατ’ επέκταση το πραγµατικό κέρδος κάθε προϊόντος / εµπορεύµατος λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:
• Μέγεθος
• Βάρος
• Ανακύκλωση
• Τρόπο πώλησης
• Τρόπο διανοµής
• Τρόπο πληρωµής και είσπραξης

Ο Σκοπός της ABC

Είναι ένα βασικό στρατηγικό εργαλείο όταν η επιχείρησή σας καλύπτει μια σειρά προϊόντων με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Η μέθοδος ABC αντικρούεται με τους λογιστικούς κανόνες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ακριβής εικόνα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνεται το κόστος για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης.

H μεθοδολογία μας

Οι παραπάνω ερωτήσεις, κρίσιµες για την σχέση και το αµοιβαίο όφελος της συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανίας και εµπορίου, δεν µπορούν να απαντηθούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους οικονοµικής ανάλυσης. Χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος Activity Based Costing (ABC).

Πρώτα, συγκεντρώνουµε το συνολικό κόστος της επιχείρησης σπασµένο σε κατηγορίες κόστους.

Δεύτερον, επιµερίζουµε µέσω «Φορέων Κόστους» το συνολικό κόστος στα προϊόντα και στις συνεργαζόµενες βιοµηχανίες

Τρίτον αναλύουµε τα αποτελέσµατα.

Kαθοδήγηση & ενημέρωση επιχειρηματία

 

Θα ενισχύσουμε και θα εξοπλίσουμε τον επιχειρηματία με τα σωστά εργαλεία για να διοικήσει την εταιρεία του με επαγγελματικό τρόπο .

Ο στόχος δεν είναι να μάθει τεχνικές πωλήσεων ή οργάνωσης αποθήκης αλλά:

  • Data Driven Management
  • Εφαρμογή και παρακολούθηση KPI’s
  • Συστήματα HR
  • κ.α.

Ειδικότερα:

Οι χονδρέμποροι διανομείς προμηθεύουν τα προϊόντα της βιομηχανίας οριζοντίως σε μικρά σημεία λιανικής (π.χ. περίπτερα, mini market, μπακάλικα κ.α.) ή σε κάθετες αγορές (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, pet shops κ.α.). Το κανάλι αυτό το αποκαλούμε «Έμμεσο» σε αντίθεση µε το «Άμεσο» δηλαδή τα σημεία τα οποία εξυπηρετεί άμεσα η βιομηχανία.
Στην πιο απλή του μορφή οι έμποροι αυτοί αγοράζουν µε κάποια σταθερή έκπτωση επί της τιμής διαθέσεως των προϊόντων και αυτό το ποσοστό είναι το κέρδος τους.
Το ποσοστό αυτό διαφέρει αρκετά από προϊόν σε προϊόν και κυμαίνεται από 2,4% (π.χ. καπνικά) μέχρι και 30 – 40%.

Ο λόγος χρησιμοποίησης εμμέσων καναλιών είναι οικονομικός. Οι έμποροι εμπορεύονται προϊόντα περισσοτέρων βιομηχανιών άρα µμπορούν να επιμερισθούν τα έξοδα και να μειώσουν το κόστος.
Στην οικονομική σχέση βιομηχανίας – εμπορίου πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

• Βγαίνει κερδισμένο το εμπόριο από μια τέτοια συνεργασία και εάν ναι πόσο;
• Μπορεί ένα προϊόν µε μεικτό 2,4% κέρδος να είναι πιο κερδοφόρο από ένα µε μεικτό 24%;
• Μήπως υπάρχουν βιομηχανίες (στην γκάμα του χονδρεμπόρου) οι οποίες χρηματοδοτούν άλλες;

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα ABC

Η Vellum έχει διενεργήσει, σε συνεργασία µε βιοµηχανίες, πολλές αντίστοιχες µελέτες κερδοφορίας, τα αποτελέσµατα των οποίων βοήθησαν να κατανοηθούν οι συντελεστές κόστους και να βελτιωθούν οι όροι συνεργασίας βιοµηχανίας εµπορίου.