Υπολογισμός Κερδοφορίας με ABC σε Διανομείς

Αξιοποιήστε μια εναλλακτική λύση, σε σχέση με τη συμβατική λογιστική και αποκτήστε μια πληρέστερη εικόνα της κερδοφορίας των διανομέων της επιχείρησής σας.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τι είναι η κοστολόγηση ABC;

Η ABC είναι µία µέθοδος κοστολόγησης η οποία µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το πραγµατικό κόστος και κατ’ επέκταση το πραγµατικό κέρδος κάθε προϊόντος / εµπορεύµατος λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:
• Μέγεθος
• Βάρος
• Ανακύκλωση
• Τρόπο πώλησης
• Τρόπο διανοµής
• Τρόπο πληρωµής και είσπραξης


Vellum - Ο συνεργάτης σου στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο Σκοπός της ABC

Είναι ένα βασικό στρατηγικό εργαλείο όταν η επιχείρησή σας καλύπτει μια σειρά προϊόντων με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Η μέθοδος ABC αντικρούεται με τους λογιστικούς κανόνες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο ακριβής εικόνα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνεται το κόστος για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης.


Η μεθοδολογία μας

Οι παραπάνω ερωτήσεις, κρίσιµες για την σχέση και το αµοιβαίο όφελος της συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανίας και εµπορίου, δεν µπορούν να απαντηθούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους οικονοµικής ανάλυσης. Χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος Activity Based Costing (ABC).

Πρώτα, συγκεντρώνουµε το συνολικό κόστος της επιχείρησης σπασµένο σε κατηγορίες κόστους.

Δεύτερον, επιµερίζουµε µέσω «Φορέων Κόστους» το συνολικό κόστος στα προϊόντα και στις συνεργαζόµενες βιοµηχανίες.

Τρίτον αναλύουµε τα αποτελέσµατα.

Πότε απαιτείται η ABC;

Πολλοί βιοµηχανικοί κλάδοι, ιδιαίτερα η βιοµηχανία των καταναλωτικών προϊόντων (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) κάνουν χρήση του Υπολογισμού Κερδοφορίας. Μέσω αυτού κάθε επιχείρηση θέλει να πετύχει την ευρύτερη δυνατή τοποθέτηση των προϊόντων και εµπορευµάτων της σε όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήµατα λιανικής γίνεται με τη χρήση κάθε µεγέθους χρησιµοποιεί εμπόρων (χονδρέμπορων) διανομέων.

Οι χονδρέµποροι διανοµείς προµηθεύουν τα προϊόντα της βιοµηχανίας οριζοντίως σε µικρά σηµεία λιανικής (π.χ. περίπτερα, mini market, µπακάλικα κ.α.) ή σε κάθετες αγορές (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, pet shops κ.α.). Το κανάλι αυτό το αποκαλούµε «Έµµεσο» σε αντίθεση µε το «Άµεσο» δηλαδή τα σηµεία τα οποία εξυπηρετεί άµεσα η βιοµηχανία.
Στην πιο απλή του µορφή οι έµποροι αυτοί αγοράζουν µε κάποια σταθερή έκπτωση επί της τιµής διαθέσεως των προϊόντων και αυτό το ποσοστό είναι το κέρδος τους. Το ποσοστό αυτό διαφέρει αρκετά από προϊόν σε προϊόν και κυµαίνεται από 2,4% (π.χ. καπνικά) µέχρι και 30 – 40%.
Ο λόγος χρησιµοποίησης εµµέσων καναλιών είναι οικονοµικός. Οι έµποροι εµπορεύονται προϊόντα περισσοτέρων βιοµηχανιών άρα µπορούν να επιµερισθούν τα έξοδα και να µειώσουν το κόστος. (βλέπε σχετικό white paper «Είσαι ο πελάτης του πελάτη σου»)
Στην οικονοµική σχέση βιοµηχανίας – εµπορίου πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα:
• Βγαίνει κερδισμένο το εμπόριο από μια τέτοια συνεργασία και εάν ναι πόσο;
• Μπορεί ένα προϊόν µε µεικτό 2,4% κέρδος να είναι πιο κερδοφόρο από ένα µε µεικτό 24%;
• Μήπως υπάρχουν βιοµηχανίες (στην γκάµα του χονδρεµπόρου) οι οποίες χρηµατοδοτούν άλλες;

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα ABC

Η Vellum έχει διενεργήσει, σε συνεργασία µε βιοµηχανίες, πολλές αντίστοιχες µελέτες κερδοφορίας, τα αποτελέσµατα των οποίων βοήθησαν να κατανοηθούν οι συντελεστές κόστους και να βελτιωθούν οι όροι συνεργασίας βιοµηχανίας εµπορίου.