Διοίκηση Αλλαγής

Ανοίξτε ένα καινούργιο κεφάλαιο για την επιχείρησή σας με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μέσω της Διοίκησης Αλλαγής

Γιατί Διοίκηση Αλλαγής;

Η ∆ιοίκηση της Αλλαγής σε µια επιχείρηση είναι ο πιο κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία ενός έργου υλοποίησης πληροφοριακού συστήµατος. Τα πιο πολλά έργα αποτυγχάνουν λόγω του “Ανθρώπινου Παράγοντα”, ο οποίος είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την:
1. Έλλειψη εµπλοκής του τελικού χρήστη
2. Έλλειψη δέσµευσης από την διοίκηση της εταιρείας
3. Αντίσταση στην αλλαγή
4. Μη επαρκή εκπαίδευση

Με την κατάλληλη εφαρµογή του CM, ο Project Sponsor έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση της επίδρασης των πιο συνηθισµένων αρνητικών παραγόντων και την µετατροπή των µειονεκτηµάτων σε πλεονεκτήµατα. Ο ρόλος του CM είναι να προετοιµάσει και να διασφαλίσει ότι:
• Η επιχείρηση, δηλαδή όλοι οι εργαζόµενοι οι οποίοι δεν συµµετέχουν στην οµάδα έργου, είναι έτοιμη να αποδεχτεί και να χρησιµοποιήσει το νέο σύστηµα,
• Το σύστηµα έχει διαµορφωθεί και συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανάγκες πληροφόρησης, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στη φάση του σχεδιασµού / τεύχους λειτουργικών προδιαγραφών – blueprint.

Πότε χρειάζεται η Διοίκηση Αλλαγής;

• Εφαρμογή ενός νέου συστήματος
• Υλοποίηση μικρών αλλαγών στο προϊόν σας (Pivoting)
• Αναδιάρθρωση της εταιρείας
• Εξαγορά άλλης εταιρίας
• Χρήση μιας νέας διαδικτυακής διαδικασίας από τους προμηθευτές σας
• Μεταφορά των γραφείων εργασίας
• Εφαρμογή μιας ERP λύσης
• Αλλαγές στην ανώτατη ηγεσία

Ο ρόλος της Vellum

 

Ο ρόλος της Vellum είναι υποστηρικτικός στην οµάδα της ∆ιοίκησης της Αλλαγής µε την ανάπτυξη και υλοποίηση της Στρατηγικής και της επικοινωνιακής πολιτικής. Βασισµένη στους διαθέσιµους πόρους της εταιρίας και στην σχετική εµπειρία οι σύµβουλοι της Vellum, ενεργούν ως Change Manager (CM) και συντονίζουν την λειτουργία του CM µαζί µε τη βοήθεια του προσωπικού ή σε κάποιες περιπτώσεις παίζουν τον ρόλο του CM.

Τομείς εφαρμογής

Επιχειρησιακή Προσαρµογή
Περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες μετάβασης που απαιτούνται από την επιχείρησή σας για να μεταβεί από το σήμερα στο αύριο.

Εξουσιοδοτήσεις
Οι εξουσιοδοτήσεις περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που αφορούν δημιουργία διαφόρων προφίλ στο σύστηµα και τον συνδυασµό αυτών σε συγκεκριµένους ρόλους και χρήστες.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες. Η έλλειψή της θεωρείται ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες αποτυχίας της εφαρµογής του συστήµατος. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο τομείς: στην εκπαίδευση των διαδικασιών και στην εκπαίδευση του συστήµατος.

Καθαρισµός ∆εδοµένων & Αλλαγή Πλατφόρμας (Migration)
Το Migration είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος. Συνήθως όμως είναι μια διαδικασία επίπονη, αφού συνήθως σχετίζεται με χρονικές καθυστερήσεις και λάθη στη διαδικασία. Το καθάρισµα των αρχείων και το migration εμπλέκει πολλά και διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, και γι’ αυτό πρέπει να οργανώνεται μεθοδευμένα.

∆οκιµή Ενσωμάτωσης & Αποδοχή
Μία οµαλή µετάβαση ενός πληροφοριακού συστήματος προϋποθέτει πως η εταιρεία θα περάσει από τη φάση της ∆οκιµής Ενσωμάτωσης & Αποδοχής.

Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης
Είναι ο προγραμματισμός για την αποφυγή απροσδόκητων προβλημάτων πριν από την ημέρα της αλλαγής του συστήματος σε ζωντανή λειτουργία (Cut-off Date). Ο σκοπός του προγραμματισμού είναι η ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να καθυστερήσουν το migration ή την ομαλή μετάβαση στην παραγωγή.

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Η οµάδα Διοίκησης Αλλαγών

Η ομάδα συμβούλων διαχείρισης αλλαγών της Vellum θα υποστηρίξει την ομάδας σας, από την πρώτη μέρα, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της απαιτούμενης εταιρικής γνώσης και ικανότητας διαχείρισης της αλλαγής.

 

Η μεταλαμπάδευση της γνώσης και της τεχνογνωσίας θα μεταδοθεί μετέπειτα από τη Διεύθυνση στους εργαζομένους.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους εξής ρόλους:

  • Διευθυντής διοίκησης Αλλαγής – Change Manager
  • Διευθυντής Προσωπικού και Εσωτερικής Επικοινωνίας
  • Διευθυντής Ποιότητας & Οργάνωσης
  • Επιχειρησιακοί Σύνδεσµοι
  • Εκπαιδευτές