Ανάπτυξη Στρατηγικής

Μάθετε τα πάντα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές σας και θέστε στόχους, βάσει μελετημένων προτεραιοτήτων.

Με ενδιαφέρει

Γιατί Ανάπτυξη Στρατηγικής;

Η Ανάπτυξη Στρατηγικής αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση της εταιρείας με στόχο να δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση των δυνατών της σημείων και την καλυτέρευση των αδύναμων.


Πότε απαιτείται η Ανάπτυξη Στρατηγικής;

Πρώτα απ όλα, η Ανάπτυξη Στρατηγικής καθορίζει την κατεύθυνση και καθορίζει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η εταιρία σας. Παράλληλα με τις προτεραιότητες της εταιρίας καθορίζονται και αυτές των εργαζομένων: σε τι θα πρέπει να εργαστούν και με ποια σειρά.

Εάν τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης εργάζονται για την επίτευξη διαφορετικών στόχων, η Ανάπτυξη Στρατηγικής είναι απαραίτητη για την ταύτιση των στόχων όλων των τμημάτων. Μέσω αυτής επίσης οι δραστηριότητές ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες, για τη μεγιστοποίηση της στρατηγικής επιτυχίας.


Η μεθοδολογία μας

Συμπεράσματα Ανάλυσης

Για να χρησιμοποιηθούν σωστά αυτά τα εργαλεία και να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάλυση των παρακάτω:

  • Ορισμός αγοράς
  • Ορισμός πελατών και προμηθευτών
  • Ορισμός ανταγωνιστών

Θα πρέπει επίσης να έχει γίνει και η ανάλυση των ανταγωνιστών και η πρόβλεψη της κοστολογικής τους δομής. Άρα θα πρέπει η εταιρία να χωριστεί στα σωστά τμήματα για να καθοριστεί η κατάλληλη ανάλυση ανά τμήμα / δραστηριότητα.

Τα παραπάνω έχουν 2 κοινούς παρανομαστές:

  1. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με στόχο την κερδοφορία
  2. Πελατοκεντρισμό, δηλαδή την αξία που δίνουμε στον πελάτη μας

Κλείστε Συνάντηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Παραδοτέα Έργου

Τα παραδοτέα του έργου καθώς και οι στοχοι της συνεργασίας θα οριστούν πριν την εκκίνηση του έργου.